1 eBrókerház - Videoazonosítás
Videoazonosítás

Felhasználási Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy jelen Videoazonosítás alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) kizárólag az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: eBrókerház Zrt.) által, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
szóló 19/2017. (VII.19.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által szabályozott, auditált elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ügyfél-átvilágítás végrehajtását szolgálja.

Jelen Alkalmazás igénybevételével – minden további jogcselekmény nélkül – Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél-átvilágítás során készült kép- és hanganyag a Pmt. és a Rendelet által meghatározott célból és ideig, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, az eBrókerház Zrt. által, saját eszközein tárolásra kerüljön. Az eBrókerház Zrt. minden, az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott információt értékpapírtitokként kezel.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137431/2018

Az Alkalmazásban található minden képi és szöveges tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag az eBrókerház Zrt., illetve a szerzői- vagy védjegyoltalom birtokosának előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A szolgáltatás biztonságára vonatkozó tájékoztatás

Az alkalmazás során kérjük, legyen tekintettel az alábbiakra:

- ne használjon nyilvánosan Wi-Fi hálózatot,

- ügyeljen arra, hogy az Alkalmazás használata során elhangzó, illetve látható információk ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására,

- az Alkalmazást saját, megfelelő védelemmel ellátott eszközről indítsa


Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, 
Rákóczi út 42.

H - P: 9:00 - 18:00
Szo - V: zárva

tel: +361 880 8400 | fax: +361 880 8440
email: strategy@ebrokerhaz.hu

 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. az Ügyfelei által a Trade GM MetaTrader 4 online kereskedési platformon keresztül megadott, CFD kereskedési megbízásokat a Temple Capital PTY Ltd. (székhely: 377 Rivonia Boulevard, Rivonia Sandton, 2128, South Africa), míg a Trade GM MetaTrader 5 online kereskedési platformon keresztül megadott, átruházható értékpapírra vonatkozó kereskedési megbízásokat a AAA Trade Ltd. (székhely: 205 Arch. Makarios Ill Avenue, Victory House, Block B, 1st Floor, 3030, Limassol, Cyprus) felé továbbítja végrehajtás céljából. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapest, Rákóczi út 42.) tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a III/73.059/2000., illetve a III/73.059-4/2002. számú határozatával engedélyezte és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.


A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. A lakossági befektetői számlák 73,47 %-án veszteség keletkezik ennél a szolgáltatónál történő CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. A tájékoztatóban található anyagok kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak és semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve vagy közvetlenül – pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. Továbbá kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy befektetéseinek aktív kezeléséhez elegendő idővel rendelkezik-e. A CFD-k származékos pénzügyi eszközök, melyek árát annak a mögöttes terméknek az árából származtatják, amelyre a CFD vonatkozik (például deviza, áru, indexek, részvény stb.). A származékos pénzügyi eszközök (pl. CFD) és az érintett piacok rendkívül volatilisek lehetnek. A mögöttes termékek árai, és ezek hatására a CFD-k árai gyorsan és széles tartományban, előre nem látható eseményekre, vagy a körülményekben bekövetkezett változásokra reagálva változhatnak, beleértve a gazdasági hatásokat, melyek egyike sem ellenőrizhető sem az ügyfelek, sem a Trade GM által. A feltüntetett árak és információk a piaci körülmények függvényében gyorsan változhatnak. Amikor Ön a lakhelyétől különböző ország devizájában denominált Forex, vagy CFD pozícióba fektet be, számolnia kell a különböző devizák közötti konverzióval, melyek lehetnek akár pozitív, akár negatív hatásúak. A fenti hirdetésben megjelenített, múltbeli teljesítményre vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó mutatók nem jelentenek előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan. A hirdetésekben kereskedőként megjelenített személyek neve, képe, személyes adatai kizárólag prezentációs és illusztrációs célokat szolgálnak, és nem feltétlenül tartoznak tényleges kereskedési tevékenységet végző személyekhez (a valós adatok adatvédelmi célból bizalmasan kerülnek kezelésre). Minden, a hirdetésben szereplő kereskedő által kinyilvánított vélemény nem valós kijelentés, hanem egy adott eszköz valós múltbeli teljesítményére és azzal kapcsolatos kereskedési tapasztalatra vonatkozó utalás. Minden megjelenített ügylet valódi múltbeli eseményt ábrázol, de semmilyen formában nem indikáció bármely ügyfél korábbi és/vagy jövőbeni ügyleteire, illetve kereskedésére vonatkozóan.