1 eBrókerház - Administrator
Administrator

Administrator

%2016. %873 %03. %PM %19:%jan.

Jogi nyilatkozat

AZ iFOREX által kínált termékekhez  és szolgáltatásokhoz való hozzáférést –beleértve a pénzügyi eszközöket is- Magyarországon az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. biztosítja, melynek tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank felügyeli és a III/73.059/2000., illetve a III/73.059-4/2002. számú határozatával engedélyezte.

Az oldalon található anyagok kizárólag hirdetési, marketing, illetve tájékoztatási célokat szolgálnak és semmilyen formában, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, illetve sem közvetlenül, sem közvetve nem minősülnek befektetési tanácsnak, pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési stratégiához kapcsolódó ajánlásnak, vagy javaslatnak. A Forex és a Különbözetre Vonatkozó Pénzügyi Megállapodások (CFD) (továbbiakban együttesen: Társaság Termékei) kereskedése magas kockázatot hordoz és nem megfelelő minden befektető számára. A magas tőkeáttétel egyaránt hathat az Ön javára, és ellenére, veszteséget és nyereséget is eredményezhet. Mielőtt kereskedni kezd a Társaság Termékeivel, kérjük, hogy gondosan mérlegelje pénzügyi helyzetét és tapasztalatait. Kérjük, hogy tudatosítson magában minden, a Társaság Termékeinek kereskedéséhez kapcsolódó kockázatot és bármilyen kétség esetén forduljon független pénzügyi tanácsadóhoz. Továbbá kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy befektetéseinek aktív kezeléséhez elegendő idő áll a rendelkezésére. A befektetett pénzének egy részét, vagy egészét is elveszítheti, ezért nem javasoljuk, hogy olyan pénzt fektessen be, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának. A CFD-k é származtatott pénzügyi eszközök, melyeknek árát annak a mögöttes terméknek, vagy szerződésnek az árából származtatják, amelyre a CFD vonatkozik (például devizák, áruk, indexek, részvények stb.). A forex és a származtatott pénzügyi termékek, illetve a hozzájuk kapcsolódó piacok erősen volatilisek lehetnek. A Társaság Termékeinek és a hozzájuk kapcsolódó mögöttes termékek árai gyorsan és széles tartományban változhatnak, illetve olyan előre nem látható eseményekre, a feltételekben bekövetkezett változásra reagálhatnak, melyeket sem az Ügyfél, sem az iFOREX nem képes befolyásolni. A közölt árak, vagy információk a piaci feltételektől függően módosulhatnak, vagy változhatnak. Amennyiben olyan termékbe fektet be, amelyet az Ön a lakóhelyének törvényes fizető eszközétől eltérő devizában denomináltak, az ehhez kapcsolódó árfolyamváltozás csökkentheti, vagy növelheti bevételeit. Semmilyen, az iFOREX által közzétett hirdetésekben megjelenő múltbeli eredmény, vagy szimulált múltbeli eredmény nem jelent megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményre vonatkozóan. A hirdetésekben a múltbeli eredményekhez kapcsolódóan kereskedőként bemutatott személyekre vonatkozó minden név, kép, személyes adat kizárólag prezentációs célokat szolgál és nem azokra a kereskedőkre vonatkozik, akik a hirdetésben megjelenő ügyletet megkötötték (a valódi személyes adatokat az iFOREX adatvédelmi okokból nem hozza nyilvánosságra). A kereskedők által kifejtett vélemények nem minősülnek ajánlásnak, hanem inkább a múltbeli teljesítmény és kereskedési tapasztalat ábrázolásának. Minden megjelenített ügylet valódi múltbeli eseményt ábrázol, de semmilyen formában nem indikáció bármely ügyfél korábbi és/vagy jövőbeni ügyleteire, illetve kereskedésére vonatkozóan. A jelen weblap és kockázatfeltáró nyilatkozat magyar verziója a hivatalos és irányadó. A weblap és a nyilatkozat különböző nyelvű fordításai pusztán az Ügyfél kényelmét szolgálják és a magyar nyelvű változattal együttesen értelmezendők, mely az egyetlen joghatással bíró verzió.

 

%2016. %466 %02. %AM %10:%jan.

Gazdasági segédlet

A mai világban elengedhetetlen, hogy ne csak a vállalatok legyenek naprakészek a gazdasági és tőzsdei világban, hanem az Ügyfelek is figyelemmel kísérjék az eseményeket. Az információk már könnyen elérhetőek mindenki számára az alábbi oldalakon:

%2016. %460 %02. %AM %10:%jan.

Szótár

a b c d e f g h i j k m n o p q r s t u v z

A

Absolute Return Portfólió: az eBrókerház Zrt. portfóliós terméke. Bővebben itt olvashat róla.

Abszolút hozam: Az abszolút hozam egy olyan befektetési stratégia, amelynek célja viszonylag magas, pozitív hozam elérése a kölönböző piaci körülmények mellett. A porfóliókezelő bármilyen piacon, bármilyen eszközosztályba befektethet, ahol kedvező lehetőséget lát, annak érdekében, hogy a porfólió a kockázatmentes hozamot (pl.: banki betét, állampapír hozam) meghaladó hozamot érjen el. Kereskedhet erősödésre és gyengülésre egyaránt.

Account: Számla – az összes tranzakció nyilvántartása.

Account Balance: A számlán lévő pénzösszeg, a száméaegyenleg.
Számlaegyenleg = Tőke + Realizált nyereség/veszteség.

Alapbetét (Margin): Egy pozíció megnyitásához szükséges tőkemennyiség.

Állampapír: Az állampapír az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az államháztartás finanszírozásának elsődleges eszköze. Az 1 éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapírokat kincstárjegynek, az 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírokat államkötvényeknek nevezzük.

AMEX (American Stock Exchange): Amerikai Értéktőzsde.

Arbitrázs (Arbitrage): Arbitrázsnak nevezzük az olyan lehetőségek kihasználását, mellyel kockázatmentesen nyílik lehetőségünk magasabb hozma elérésére, mindezt több tranzakció egyidejű lebonyolításával érhetjük el. Az arbitrázs-lehetőségek a különböző piacokon lévő félreárazásokból adódhatnak.

Arbitrázsőr (Arbitrageour): Arbitrazsőrnek azokat a piaci szereplőket nevezzük, akik kihasználják a félreárazásból adódó arbitrázs-lehetőségeket.

Árjegyzés: Egy időben történő kétoldalú (vételi és eladási) ajánlattétel.

Árszint: Azt az árat jelenti, amelynél szeretnénk, hogy a jövőbeni pozíciónk teljesüljön.

Árutőzsde: Olyan nyílt piac, ahol tőzsdei termékekkel, árucikkekkel lehet kereskedni. Árutőzsdei termékek: mezőgazdasági temékek (búza, kávé,kukorica), nemesfémek és ipari fémek (arany, ezüst, kőolaj, földgáz).

Ask Price (Eladási ár): A bróker ezen az árfolyamon ad el az instrumentumot, az ügyfél pedig ezen az áron tudja megvenni. Az ask helyett gyakran használják az offer kifejezést is.

Aussie: Az Ausztrál dollár (AUD).

Azonnali árfolyam (prompt árfolyam): Az azonnali teljesítésre vonatkozó árfolyam.

Azonnali ügylet (Spot): Spot ügyletnek nevezzük, ha egy instrumentumra azonnali vételi vagy eladási pozíciót nyitunk. Amint a megbízásunk teljesül, nyitott pozícióval rendelkezünk, és számolódik a pozíció piaci értékéből származó nyereségünk, illetve veszteségünk. Az elszámolás az ügylet megkötését követő második munkanapon teljesül.

B

Back office: Az elszámolást és a hozzájuk kapcsolodó háttér tranzakciók végző részleg.

Balance (számlaegyenleg): A számlán lévő pénzösszeg, a száméaegyenleg.
Számlaegyenleg = Tőke + Realizált nyereség/veszteség.

Bankközi piac: Bankok és pénzügyi intézmények egymás közötti kereskedésének helyszíne. A bankközi ügyletek lehetnek hosszútávú deviza befektetések, de akár spekulatív
forex ügyletek is.

Bázis deviza (Base Currency): A devizaárfolyam jegyzésénél a devizapár első (bal oldali) tagja, melynek 1 egységére vetítve fejezzük ki a másik (jegyzett) devizát. Pl.: EUR/USD esetén az euró a bázisdeviza, ez azt jelenti, hogy adott esetben 1 euró mennyi dollárt ér.

Bázispont (Basis Point): A százalék század része. Bázispontban pénzügyi eszközök értékének, kamatának változását, illetve két eszköz esetén ezek különbségét szokták kifejezni. A legtöbb deviza esetén a bázispont az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli (1bp = 0,0001%).

Bear (Medve): Olyan befektető, aki úgy véli, hogy az árfolyamok gyengülni fognak, és ezért eladási pozíciót vesz fel.

Bear Market (Medve piac): Abban az esetben, ha az árfolyamok tartósan csökkennek, bear market-ről, azaz medve piacról beszélünk.

Befektetési alap: A befektetési alapokat a befektetési alapkezelők hozzák létre és működtetik. A befektetési alapok lehetővé teszik, hogy a befektetők számára, hogy biztonságosan, költséghatékonyan, továbbá a kockázatok megosztásával fektehessenek be. Az alapot képező vagyontömeg a befektetők közös tulajdonában van, az alapból való részesedésüket pedig a befektetési jegyek testesítik meg. Technikailag megkülönböztetünk nyíltvégű (a befektetési jegyek folyamatosan vásárolhatóak, illetve visszaválthatóak) és zártvégű (a visszaváltásra csak a futamidő lejártával, az alap megszüntetésével kerülhet sor) alapokat.

Befektetési alapkezelő: A befektetési alap működtetésével megbízott társaság. Feladatai közé tartozik az alapok létrehozása, a befektetési döntések meghozatala, ezek végrehajtása és adminisztrálása. Az alapkezelő közvetlenül nem rendelkezik az alap eszközei felett, mivel az alapkezelő az alap számára nem vezethet értékpapírszámlát, ezt a feladatot a letétkezelő bank látja el.

Befektetési bank (Investment bank): A befektetési bankok a kereskedelmi bankokkal ellentétben, kizárólag befektetési szolgáltatásokat nyújtó pénzintézek. A befektetési bankok a pénzügyi források közvetítője, azaz segít a nagyvállalatok tőkeszükségleteit kielégíteni. Felelős a részvények és kötvények kibocsátásáért, illetve elősegíti ezek értékesítését. Emellett fontos szerepet játszanak a vállalati átalakulások megszervezésében, illetve az ehhez tartozó
tanácsadásban. Betétgyűjtéssel és hitel kihelyezéssel nem foglalkoznak.

Befektetési jegy: A befektetési jegyek a befektetési alapok résztulajdonait igazoló, sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapírok.

Befektetési periódus: Az a legröviebb időtartam, melynek letelte után a Társaság vállalja a Befektetési Politikával alátámasztott tőkevédelemre tett ígéretét.

Befektetési politika: Minden egyes kezelt alapra vonatkozólag a befektetési alapkezelő alakítja ki és alkalmazza befektetési döntéseinek meghozatalában.

BEVA (Befektető-védelmi Alap): A BEVA abban az esetben lép fel, ha egy befektetési szolgáltató fizetésképtelenné válik. Az Alap a tagjai ügyfeleit korlátozottan kártalanítja , ha a BEVA-tag nem tudja teljesíteni ügyfelei jogos követeléseit. Amennyiben a Tőkepiaci törvény (Tpt.), illetve a BEVA saját szabályzata alapján a kártalanítási feltételek fennállnak, az Alap legfeljebb 100.000 euró összeghatárig fizet kártalanítást.
Honlapja: www.bva.hu

Bid Price: Vételi ár. A bróker ezen az árfolyamon vásárolja az instrumentumot. Az ügyfél ezen az áron tudja eladni az eszközt.

BOC: Bank of Canada, azaz Kanada központi bankjánal a rövidítése.

BOE: Bank of England, azaz az Egyesült Királyság központi bankjának a rövidítése.

BOJ: Bank of Japan, azaz Japán központi bankjának a rövidítése.

Bollinger Bands (Bollinger szalagok): John Bollinger nevéhez fűzödik az egyik legkedveltebb technikai indikátor, amely lehetővé teszi, hogy egy adott eszköz árfolyamának volatilitását és árszintjét összehasonlíthassuk. Az indikátor segítséget nyújt az árfolyam irányának meghatározásában, gyorsan reagál az árfolyamváltozásokra és jelzi a kilengéseket. Az indikátor három szalagból áll:

 • Közép szalag: egyszerű mozgóátlag (ez általában 20 napos SMA)
 • Felső szalag: mozgóátlag + termék szórásának (áringadozás mértéke) a kétszerese
 • Alsó szalag: mozgóátlag - termék szórásának (áringadozás mértéke) a kétszerese.

Breakout (Kitörés): Abban az esetben beszélünk kitörtésről, ha az árfolyam kilép a trendcsatornából, azaz átlépi az előző csúcspontot (ellenállási szint) felfelé vagy az előző mélypontot (támasztási szint) lefelé.

Buba: Bundesbank, a Német Nemzeti Bank (Central Bank of Germany).

BUBOR (Budapest Interbank offered Rate): Budapesti Bankközi Kamatláb. A BUBOR azt megmutatja,hogy a magyar bankok mekkora kamat mellett nyújtanak egymásnak forint alapú hiteleket.

Bull (Bika): Azok a befektető, aki az árfolyam-emelkedésre spekulálnak, és ezért vételi pozíciót vesznek fel.

Bull Market (Bika piac): Bull market-nek nevezzük a trendet, ha hosszabb időtávon az árfolyam tartósan emelkedik. (Ellentétben a bear market-tel).

C

Central Bank: Központi bank vagy Jegybank. Az adott ország monetáris politikájáért felelős intézmény.
Feladatai:

 • Árak stabilitása, azaz az infláció alacsony szinten tartása a legfontosabb feladata. Ennek érdekében határozza meg az alapkamatot, pénzpiaci műveleteket hajt végre, ezekáltal kontrollálva a gazdaságban elérhető pénz mennyiséget.
 • Pénzkibocsátás
 • Deviza- és aranytartalékok kezelés
 • Felügyeli a pénzügyi rendszer stabilitását
 • Működteti a fizetési rendszert
 • Bankok bankja, számlát vezet a bankok és hitelintézetek részére.

Magyarország központi bankja a Magyar Nemzeti Bank.

CBOT (Chicago Board of Trade): A világ legismertebb opciós tőzsdéje.

Chart (Grafikon): Egy befektetési eszköz árfolyam - és forgalom - változását bemutató grafikon. Az x tengely az időt, az y pedig az árfolyamot jelöli. A grafikonokat többféle időfelbontásban elemezhetjük, és különböző indikátorokat társíthatunk hozzájuk, a kereskedési stratégiánknak megfelelően.
Főbb fajtái a Bar Chart és a Candlestick Chart.

Chartista: Azaz technikai elemző. A kereskedők ezen csoportja a pénzügyi döntéseiket kizárólag a grafikonok jelzései alapján hozzák meg.

CME Group: Az egyik legnagyobb határidős- és opciós tőzsde a világon.
CME tagtőzsdék: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) és Commodities Exchange (COMEX).
CME Group a világ második legnagyobb tőzsdecsoportja.

Commission (Jutalék): A bróker által felszámított tranzakciós díj.

Commodity (Tőzsdei áruk): Idetartoznak a különböző nyeresanyagok, gabonák, élelmiszerek, fémek, amik a devizákhoz hasonlóan árfolyammal rendelkeznek. Ügyfeleink CFD-ként kereskedhetnek a tőzsdei árukkal, azaz kihasználhatják a piaci trendeket, lekereskedhetik az árfolyamváltozásokat anélkül, hogy fizikailag birtokban vennék ezeket az eszközöket.

Confirmation (Megerősítés): Visszaigazolás a megkötött tranzakcióról, amely tartalmazza az ügylet fontos részleteit.

Contract (Kontraktus): A kereskedés szabványosított mértékegysége.

CPI (Consumer Price Index): Fogyasztói árindex. Az infláció jelzésére szolgáló indexszám. A fogyasztási cikkek és a szolgáltatások árának adott időintervallumon mért átlagos változása.

Cross Rate (Keresztárfolyam): Két külföldi deviza egymással szemben jegyzett árfolyama.

D

DAX: Deutscher Aktienindex. Németország 30 legnagyobb forgalmú (pl.: BMW, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse,E.ON, Henkel, Lufthansa, Siemens, Volkswagen, stb...) részvényének tőzsdei állapotát reprezentáló tőzsdeindex.

Daytrade: A daytrade napon belüli kereskedést jelent, azaz az adott kereskedési napon nyitott pozíciónk legkésőbb a nap végén zárásra is kerül.

Deficit: Költségvetési hiány, veszteség.

Defláció: A defláció árszínvonal csökkenést jelent, az infláció ellentéte. Csökkennek a fogyasztói kosár termékeinek az árai (csökken a vásárló erő, azaz csökken a pénzkínálat (hitelezés), illetve a lakossági és kormányzati költekezések). Általában recesszió alatt alkul ki.

Deposit (Letét): A számla történő befizetés, a számla finanszírozása.

Derivatív termék: Származtatott (határidős, opciós) termék, melynek értéke egy más eszköz, az alaptermék értékétől függ.

Devalváció (Leértékelődés): A pénz értékének csökkenése, leértékelése.

Deviza: Külföldi pénznemre (valutára) szóló követelés vagy tartozás. Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz.

Diverzifikáció: Kockázatmegosztás, melynek lényeg, hogy a befektetésünket elosztjuk, azaz nem egyetlen egy termékben, hanem különböző instrumentumokba fektetünk, ezáltal csökkentve az esetleges veszteségeket.

Dow 30 (Dow Jones Industrial Average- Dow Jones Ipari Átlag): Az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát reprezentáló tőzsdei index.

E

ECB (European Central Bank): Az Európai Központi Bank (EKB). Az Európai Monetáris Unió fő intézménye, az eurózóna jegybankja. A legfontosabb feladata az euróövezet monetáris politikájának meghatározása, az árstabilitás fenntartása, emellett feladatkörébe tartózik az alapkamat meghatározása, deviza- és állampapírpiaci műveletek végrehajtása, továbbá felügyeli és koordinálja az eurózónába tartozó jegybankokat.

Ecofin Tanács: Az Ecofin Tanácsot az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei alkotják. Felel a gazdaságpolitikáért, az adóügyi kérdésekért, a pénzügyi piacokért és a tőkemozgásokért, valamint az EU-n kívüli országokkal fennálló gazdasági kapcsolatokért.

Eladási árfolyam (Ask/Offer): A bróker ezen az árfolyamon ad el az instrumentumot, az ügyfél pedig ezen az áron tudja megvenni.

Ellenállás (Resistance): Technikai elemzésben használt kifejezés. Az ellenállás az a legmagasabb árszint, amelyet az árfolyam várhatóan csak nehezen, vagy egyáltalán nemtud (felfele) áttörni, és az árfolyam folyamatosan visszapattan róla.

Elszámolási ciklus: Az ügylet megkötése (T) és az elszámolás között eltelt idő.

Elszámolási deviza (Jegyzett deviza): A devizapárok második tagja, amely kifejezi a másik deviza 1 egységre vetített értékét. EUR/ USD esetében azt adjuk meg, hogy 1 euró mennyit ér dollárban az adott pillanatban.

Elszámolóház (Klíringház): A tőzsdén és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve ezek nyilvántartását végzi.

Euro: Az Európai Monetáris Unió (EMU) fizetőeszköze. Rövidítése EUR.

Értéknap: Az a nap, amikor az ügylet elszámolásra kerül.

Equity (Saját tőke): A számlán lévő pénzkövetelés a számlatulajdonos oldaláról.
Equity= Balance (egyenleg) ± floating profi / loss (lebegő nyereség / veszteség).

F

Fed (Federal Reserve): Az Amerikai Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő központi bank.
Jelenlegi elnöke: Janet Yellen.

Fedezeti kitettség (Margin Utilization): Az elérhető fedezet felhasználható százaléka. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb a kockázat, és annak a valószínűsége, hogy az ügyletünk fedezetthiány miatt lezár.
Fedezeti kitettség= Felhasznált fedezett/ Teljes tőke.

Fedezeti ügylet (Hedge): A fedezeti ügyletetnek az elsősdleges célja nem a profitszerzés, hanem egy másik ügylet kockázatának a fedezése, csökkentése, egy ellentétes irányú pozíció nyitásával. Általában az árfolyamkockázatot szokták fedezeti ügylettel kiküszöbölni.

Felértékelés: Az árfolyam mesterséges megnövelése abban az esetben, ha a hazai inflációs ráta kisebb, mint a külföldi inflációs ráta. Célja a belföldi árszint védelme.

Floating Profit/Loss (Lebegő Nyereség/ Veszteség): A nyitott pozíciónk állapotát mutatja, a még nem realizált nyereséget/ veszteséget.

FOMC (Federal Open Market Committee): A FED Szövetségi Nyíltpiaci Bizottsága. Pénzkínálati célokat határoz meg, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.

Forgalom (Volume): Adott időszak alatt az összes nyitott és zárt pozíció együttes értéke.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange): A Londoni Értéktőzsde legfontosabb részvényeit tömörítő index.

Fundamentális elemzés: Fundamentális elemzés során a kereskedők a gazdasági, társadalmi, politikai, vállalati események, várakozások értékelése alapján hoznak döntéseket

G

G5: Az világ öt ipari nagyhatalma: USA, Németország, Japán, Franciaország és az Egyesült Királyság.

G7: A világ hét legnagyobb fejlett országának gazdasági és politikai együttműködése. Tagjai: USA, Németország, Japán, Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Olaszország.

Gap (Rés): Gap-ről akkor beszélünk, ha megtörik az árfolyam folytonossága, azaz az árfolyam az előző záró árfolyamához képest nagy ugrással nyit felfelé, vagy lefelé. Általában bejelentések, gyorsjelentések, vagy rendkívűli események hatására szokott kialakulni.

H

Hedge ügylet (Fedezeti ügylet): A fedezeti ügyletetnek az elsősdleges célja nem a profitszerzés, hanem egy másik ügylet kockázatának a fedezése, csökkentése, egy ellentétes irányú pozíció nyitásával. Általában az árfolyamkockázatot szokták fedezeti ügylettel kiküszöbölni..

Hedge Fund: Fedezeti alap. Nagy kockázatot vállaló, spekulatív alap. A Hedge Fundok esetén fejlett befektetési stratégiákat alkalmaznak, idetartóznak az árfolyam erősödésre spekuláló long ügyletek, vagy a gyengülésre játszó short
ügyletek, de a palettána megtalálhatók a derivatív termékekre kötött ügyletek, továbbá a tőkeáttétel használata is.

High/Low: Magas/ Alacsony. Az adott napon mért legmagasabb és legalacsonyabb kötési ár.

I

Infláció: Pénzromlás. Az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének romlása mellett. Az inflációt a fogyasztói-árindex változása alapján mérik. Az infláció az egyik legfontosabb mérőszám, amit a jegybankok alapul vesznak az alapkamat, illetve a monetáris politikájuk meghatározásakor.

Instrumentum: Termék, pénzügyi eszköz.

Intervenció: A jegybank nyíltpiaci művelete, devizaeladási és –vételi ügyletekkel próbálja meg befolyásolni és a kívánt árfolyamszint közelében tartani az adott deviza árfolyamát.

J

Javasolt befektetési időtáv: Az a minimális időtartam, amire az alapkezelő az egyes befektetési alapjaiba történő befektetést ajánlja. A minimális befektetési időtáv természetesen csak a befektetők védelmében tett ajánlás, a pénz egy része vagy egésze ennél korábban is kivonható a befektetési alapból. Az ajánlott minimális időtáv annál hosszabb, minél kockázatosabb befektetésről van szó. A magasabb kockázat nagyobb árfolyamingadozásokat takar, ami rövid távon akár szélsőséges hozamokat is eredményezhet. Minél hosszabb az időtáv, annál nagyobb valószínűséggel egyenlítik ki egymást a rövid távú kilengések, tehát "kiszámíthatóbbá" válik a hozam.

K

Keresztárfolyam (Cross Rate): Két külföldi deviza egymással szemben jegyzett árfolyama.

Kiwi: Az NZD/USD megjelölése.

Klíringház (Elszámolóház): A tőzsdén és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve ezek nyilvántartását végzi.

Konverzió: Egy deviza átváltása egy másik devizára.

L

Leverage (Tőkeáttétel): A tőkeáttételes kereskedés azt jelenti, hogy a kereskedők nem csak a saját tőkéjükkel, hanem annak akár a többszörösével is kereskedhetnek, és ehhez nem szükséges, hogy a rendelkezésükre álljon az a teljes összeg, amivel kereskedni szeretnének. A tőkeáttétel használatával a kis árfolyamváltozásokból is akár jelentős profitot érhetünk el, viszont rossz esetben a veszteségünk is nagyobb lehet. A tőkeáttétel meghatározza a marginba elhelyezett tőke mennyiségét, azaz tegyük fel, hogy 200-szoros (1:200) tőkeáttételt használunk és 1 000 000 USD értékű pozíciót szeretnénk nyitni, ebben az esetben a margint annak 0,5%-val, azaz 5 000 USD-ral tudom fedezni.

Likvidálás: Meglévő pozíció azonnali, a piaci áron történő lezárása.

Likviditás: Egy eszköz likviditása azt mutatja meg, hogy az adott eszköz milyen gyorsan és hatékonyan adható el, illetve vehető meg egy piacon. Emellett a tőzsdei instrumentumok esetén a termékek forgalmát minősíti. Tehát azok az instrumentumokat nevezzük likvidnek, amelyeknek nagyobb a forgalmuk, ezáltal a kereslet-kínálatuk is nagyobb, így könnyebben és gyorsabban lehet ezeket eladni.

Long: Vételi pozíció. A kereskedő, aki long pozícióval rendelkezik az árfolyam erősödésben érdekelt.

Loonie: A kanadai dollár (CAD).

M

Margin: Alapletét, amely egy pozíció megnyitásához szükséges, illetve annak esetleges kedvezőtlen értékváltozása esetén fedezetként szolgál.

Margin Call: Margin Call esetén a bróker további, pótlólagos fedezet (tőke) elhelyezésére szólítja fel a befektetőt.

Margin Utilization (Fedezeti kitettség): Az elérhető fedezet felhasználható százaléka. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb a kockázat, és annak a valószínűsége, hogy az ügyletünk fedezetthiány miatt lezár.
Fedezeti kitettség=Felhasznált fedezett/ Teljes tőke.

MiFID: 2007. december 1-jével hatályba lépett - a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) alapján - a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény. Ez az a jogszabály, amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok tevékenységeiket végezhetik – beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is. A törvény fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.

N

Nemzetközi Valutaalap: Más néven IMF. Az IMF-et 1946-ban alapították azzal a céllal, hogy rövid- és középtávon nemzetközi likviditást biztosítson, és elősegítse a devizaárfolyamok liberalizációját. Az IMF hitelekkel segíti a fizetési mérleg problémákkal küszködő országokat.

NYBOT: New York Board of Trade.

O

Overnight ügylet: Olyan ügylet, amely nyitva marad a következő kereskedési napig.

Over- The- Counter (OTC): Az OTC a másodlagos, azaz tőzsdén kívüli piacok gyűjtőneve.

P

P&L (Profit and Loss): Nyereség és veszteség.

Pip (vagy Pont): A devizapiacon, a legkisebb egységnyi árfolyam változásraa használt kifejezés. Általában az árfolyam második (pl.: USD/JPY), illetve a negyedi (pl.: EUR/USD)tizedes helyét jelöli, devizapártól függően.

Portfólió: A portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége.

Portfóliókezelés: az a pénzügyi tevékenység, amely keretei között a befektető pénzeszközeinek egy meghatározott részét a kezelő rendelkezésére bocsátja, hogy az a megbízásnak megfelelően befektesse és kezelje. A kezelő bizományosként jár el, vagyis a saját néven köti az ügyleteket, de a befektető javára. A felmerülő közvetlen kockázatokat és hozamokat maga a befektető viseli. A portfólió kezelőjének rendszeresen tájékoztatnia kell a befektetőt vagyonának összetételéről, az elvégzett tevékenységről és az eredményességről. Porfóliókezeléssel csak az értékpapír-kereskedők, a befektetési társaságok, azok fióktelepei és a bankok foglalkozhatnak, amennyiben a PSZÁF engedélyezi számukra.

Portfólió nyilvántartási érték: A portfóliót képző eszközök aktuális értéke.

Portfólió nyitó értéke: Azon a napon számított eszközérték, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett.

Portfóliókezelés induló napja: Az a nap, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett.

Portfólió záró értéke: A prtfóliókezelés lejáratának/megszűnésének napján megállapított eszközérték.

Portfóliókezelés záró napja: A szerződés lejáratának, megszűnésének napja.

Q

R

Rally: Jelentősebb árfolyam emelkedés, általában oldalazás, vagy árfolyam gyengülés után alakul ki.

RBA (Reserve Bank of Australia): Ausztrál Nemzeti Bank

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand): Új-Zélandi Nemzeti Bank.

Resistance (Ellenállás): Technikai elemzésben használt kifejezés. Az ellenállás az a legmagasabb árszint, amelyet az árfolyam várhatóan csak nehezen, vagy egyáltalán nemtud (felfele) áttörni, és az árfolyam folyamatosan visszapattan róla.

Roll-Over: Görgetés. Egy adott ügylet újrakötése, továbbkötése egy másik értéknapra, azaz a lejáratkori zárással egyidejű újranyitás, az eredeti árfolyamon.

S

Short: Instrumentum eladása, azaz az árfolyam-csökkenésére való spekulálás.
Pl.: Tegyünk fel, hogy az EUR/HUF árfolyama 314.49, és mi arra számítunk, hogy az árfolyam csökkeni fog. Ezért tehát euró eladási, azaz euró short pozíciót nyitunk és forintot veszünk.

Short Position: Akkor beszélünk short (eladási) pozícióról, ha az ügyletünket a bázis deviza eladására nyitottuk. Ebben az esetben akkor profitálunk, ha az árfolyam gyengül.

SNB (Swiss National Bank): A svájci jegybank.

Spot (Azonnali ügylet): Spot ügyletnek nevezzük, ha egy instrumentumra azonnali vételi vagy eladási pozíciót nyitunk. Amint a megbízásunk teljesül, nyitott pozícióval rendelkezünk, és számolódik a pozíció piaci értékéből származó nyereségünk, illetve veszteségünk. Az elszámolás az ügylet megkötését követő második munkanapon teljesül.

Spot Price: Aktuális piaci ár. Az az árfolyam, amelyen jelen pillanatban az azonnali piacon kereskednek.

Spread (Árrés): A vételi és eladási ára közötti különbözet. A piaci likviditás mérésére használják, szűkebb spreadek esetén, általában magasabb a likviditás.

Stop Loss: A Stop loss megbízás az esetleges veszteség korlátozására szolgáló, előre meghatározott áron teljesülő záró (vételi vagy eladási) ügylet.

Support (Támasz): Technikai elemzésben használt kifejezés. A támasz az a legalacsonyabb árszint, amelyet az árfolyam várhatóan csak nehezen, vagy egyáltalán nemtud (lefele) áttörni, és az árfolyam folyamatosan visszapattan róla.

Swap: Azonos mennyiségű deviza egyidejű vételére és eladására szóló, azonnali és határidős csereügylet.

Származtatott termék (Derivatíva): Olyan (határidős, opciós) termék, melynek értéke egy más eszköz, az alaptermék értékétől függ.

T

Take profit: A Stop loss-hoz hasonlóan egy előre meghatározott áron teljesülő záró megbízás, viszont a Take profittal nem az esetleges veszteségünket korlátozzuk (mint a Stop loss-szal), hanem a nyereségünket tudjuk realizálni.

Támasz (Support): Technikai elemzésben használt kifejezés. . A támasz az a legalacsonyabb árszint, amelyet az árfolyam várhatóan csak nehezen, vagy egyáltalán nemtud (lefele) áttörni, és az árfolyam folyamatosan visszapattan róla.

Technikai elemzés: Az árfolyamokat reprezentáló chartok elemzése. Egy grafikon vizsgálata során az elemzők trendeket, ki- és belépési pontokat, támasz és ellenállási szinteket próbálnak meghatározni az árfolyamgörbe alakulása alapján. A technikai elemzés során alapvető feltevés, hogy a pillanatnyi árfolyamba minden a piacon elérhető információ beépül.

Total Return: az eBrókerház Zrt. portfóliós terméke. Bővebben itt olvashat róla.

Trend: Trendnek nevezzünk az árfolyamok egyirányú mozgását egy adott időszak alatt.

Trendcsatorna: A csúcspontok és mélypontok összekötésével képzet két párhuzamos egyenes meghatározza a trendcsatornát.

U

V

Valuta: Valamely ország (országcsoport) törvényes fizetési eszköze egy más ország fizetési forgalmában, annak fizikai megjelenési formájában.

Volatilitás (Volatility): A volatilitás egy statisztikai mérőszám, mely az árfolyamok változékonyságát (kilengéseit) méri. A magas volatilitás szoros összefüggésbe hozható a magasfokú kockázattal.

Volatilitás és trend kapcsolata: Abban az esetben, ha egy eszköz volatilitása alacsonyon, akkor a trendje stabilnak mondható, ha viszont az eszköz volatilitása magas, akkor könnye előfordulhat akár trendforduló is, hiszen az instrumentum trendje törékenynek számít.

Volume (Forgalom): Adott időszak alatt az összes nyitott és zárt pozíció együttes értéke.

Z

 

%2015. %496 %29. %AM %10:%dec.

MNB - ÉSZLA

/hirek-informaciok/item/101-szamlaegyenleg-online-lekerdezese

%2015. %980 %27. %PM %22:%dec.

FOREX

 

A FOREX, azaz a nemzetközi devizapiac (foreign exchange) a különböző devizákkal való kereskedés legális színtere.

 •  

Bővebben

%2015. %971 %26. %PM %22:%dec.

EBROKERHOUSE Platform

/termekeink

%2015. %474 %22. %AM %10:%dec.

Dokumentáció

 

 

ARCHÍV

 

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2015. október 31-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2017. január 7-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2017. május 27-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2017. július 8-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2018. január 2-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2018. március 14-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2018. július 28-ig) 

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2018. október 13-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2019. június 1-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2020. május 03-ig)

  Kereskedési- és számlaszerződés (hatályos: 2020. június 28-ig)

 

  Üzletszabályzat (hatályos: 2015. október 31-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2018. január 7-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2018. április 7-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2018. július 28-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2018. október 6-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2020.május 11-ig)

  Üzletszabályzat (hatályos: 2020.június 28-ig)

 

  Panaszkezelési Szabályzat (hatályos: 2017. március 16-ig)

  Panaszkezelési Szabályzat (hatályos: 2017. augusztus 1-ig) 

  Panaszkezelési Szabályzat (hatályos: 2019. március 15-ig)

  Panaszkezelési Szabályzat (hatályos: 2020. június 28-ig)

 

  Végrehajtási Politika (hatályos: 2017. január 7-ig)

  Végrehajtási Politika (hatályos: 2017. június 20-ig)

  Végrehajtási Politika (hatályos: 2017. augusztus 1-ig)

  Végrehajtási Politika (hatályos: 2018. február 27-ig)

 

  Díjjegyzék (hatályos: 2018. január 2-ig)

  Díjjegyzék (hatályos: 2018. június 19-ig)

  Díjjegyzék (hatályos: 2019. március 31-ig)

  Díjjegyzék (hatályos: 2019. május 31-ig)

  Díjjegyzék (hatályos: 2020. június 28-ig)

 

 

%2015. %459 %22. %AM %10:%dec.

Karrier

 

Mit szólnál egy ingyenes masszázshoz munkaidőben?

Egy ebéd a ház költségére?

Levezetni a stresszt a kollégáiddal együtt egy lézerharcban?

Növekvő fizetés 3 hónapon belül?

Hihetetlenül hangzik, igaz?

Minden lehetséges Budapest vibráló szívében!

 

Sales Executive:

Csatlakozz hozzánk most:

 • Növeld meg az alapfizetésedet akár 3 hónapon belül
 • Élvezd a barátságos és ösztönző munkahelyi légkört
 • Vegyél részt számtalan csapatépítő programunkon – lézerharc, bowling, szabadulós játék...
 • Szeress bele a bónusz rendszerünkbe – napi, heti vagy hosszú távú
 • Vegyél részt költségmentes professzionális szakmai képzésünkön
 • Szerezz extra juttatásokat, akár egy masszázst
 • Egyszerűen mi értékeljük a munkatársainkat!

 

Feladataid:

 • Kapcsolattartás az ügyfelekkel személyesen és telefonon
 • Ügyfelek végigvezetése a 1-on1 tréningen
 • Ügyfelek támogatása abban, hogy eligazodjanak a vállalat szolgáltatásaiban
 • Új és meglévő ügyfelek kezelése
 • Ügyfélkezelési adminisztráció

 

Előnyös tulajdonságok:

 • Kiváló kommunikációs készség
 • Életteli hozzáállás
 • Lehengerlő jellem
 • Proaktív megközelítés
 • Értékesítés orientáltság
 • Magyar anyanyelv
 • Tárgyalóképes angol nyelv

 

Account Manager:

Mit biztosítunk:

 • Meglévő ügyfél adatbázis
 • Magas alapbér + magas jutalék
 • Professzionális felkészítés
 • Fiatal, lendületes csapat és kellemes munkahelyi légkör
 • Stabil nemzetközi háttér
 • Irodánk Budapest üzleti negyedében található, közel a Parlamenthez

 

Feladataid:

 • Kommunikáció a meglévő ügyfelekkel telefonon és személyesen, segíteni őket a sikeres kereskedésben
 • Légy motivált a pénzkeresésre, hogy az alapbéren felül növeld a jutalékodat
 • Ismeretek folyamatos fejlesztése gazdasági területen, a piac megfelelő ismerete
 • Rugalmas és személyre szabott ajánlatok készítése ügyfeleinknek
 • Elvárások:
 • Pénzügyi ismeretek
 • Legalább 2 éves tapasztalat
 • Kiváló kommunikációs készség
 • Magabiztos fellépés
 • Vevőbarát magatartás
 • Magyar anyanyelv
 • Legalább középfokú angol nyelvtudás

 

Ne mulaszd el a lehetőséget, küldd el fényképes önéletrajzodat az alábbi címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

%2015. %458 %22. %AM %10:%dec.

Kapcsolat

eBRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

Nyitvatartás:

H - P: 9:00 - 18:00

Szo - V: zárva

 

Ügyfélszolgálat:

tel: +361 880 8400    |    fax: +361 880 8440

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Általános:

tel: +361 880 8400    |    fax: +361 880 8440

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Értékesítés:

tel: +361 880 8400

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Új kereskedési platformokra történt átállás

EBROKERHOUSE Platform

Trade GM Platform

 

 

Tájékoztató a COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben megnövekedett kockázatokról

Kérjük olvassa el ezzel kapcsolatos tájékoztatásunkat a kereskedés megkezdése előtt.

 

Megújult arculatunk és cégnevünk tükrözi legjobban üzleti filozófiánkat: A hosszú távú sikerhez a legmodernebb technológiának szerves egységben kell együtt élnie a klasszikus tőzsdeügynöki szakértelemmel és tapasztalattal. Személyes kapcsolatokon alapuló széleskörű integrált pénzügyi szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani a lehető legmagasabb színvonalon.

A sikereket hálás feladat elemezni, de nézzünk előre! Online deviza kereskedés, nemzetközi árupiacok,  szélesedő nemzetközi kapcsolatok: tegnap még tervek, holnap már valóság. Innováció, körültekintően válogatott befektetési lehetőségek és új termékek kísérik folyamatosan mindennapjainkat.

3. oldal / 4

Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, 
Rákóczi út 42.

H - P: 9:00 - 18:00
Szo - V: zárva

tel: +361 880 8400 | fax: +361 880 8440
email: strategy@ebrokerhaz.hu

 

 

Az EBROKERHOUSE és a Trade GM által kínált termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést – beleértve a pénzügyi eszközöket is – az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapest, Rákóczi út 42.) biztosítja, melynek tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a III/73.059/2000., illetve a III/73.059-4/2002. számú határozatával engedélyezte és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Az eBrókerház Befeketetési Szolgáltató Zrt. az Ügyfelei által az EBROKERHOUSE Online Kereskedési Platformon keresztül megadott megbízásokat az Interactive Brokers LLC. (székhely: Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830) felé,míg a Trade GM Trader online kereskedési platformon keresztül megadott megbízásokat a Temple Capital PTY Ltd. (székhely: 377 Rivonia Boulevard, Rivonia Sandton, 2128, South Africa) felé továbbítja végrehajtás céljából.


A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. A lakossági befektetői számlák 68,00 %-án veszteség keletkezik ennél a szolgáltatónál történő CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. A tájékoztatóban található anyagok kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak és semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve vagy közvetlenül – pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. Továbbá kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy befektetéseinek aktív kezeléséhez elegendő idővel rendelkezik-e. A CFD-k származékos pénzügyi eszközök, melyek árát annak a mögöttes terméknek az árából származtatják, amelyre a CFD vonatkozik (például deviza, áru, indexek, részvény stb.). A származékos pénzügyi eszközök (pl. CFD) és az érintett piacok rendkívül volatilisek lehetnek. A mögöttes termékek árai, és ezek hatására a CFD-k árai gyorsan és széles tartományban, előre nem látható eseményekre, vagy a körülményekben bekövetkezett változásokra reagálva változhatnak, beleértve a gazdasági hatásokat, melyek egyike sem ellenőrizhető sem az ügyfelek, sem az EBROKERHOUSE által. A feltüntetett árak és információk a piaci körülmények függvényében gyorsan változhatnak. Amikor Ön a lakhelyétől különböző ország devizájában denominált Forex, vagy CFD pozícióba fektet be, számolnia kell a különböző devizák közötti konverzióval, melyek lehetnek akár pozitív, akár negatív hatásúak. A fenti hirdetésben megjelenített, múltbeli teljesítményre vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó mutatók nem jelentenek előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan. A hirdetésekben kereskedőként megjelenített személyek neve, képe, személyes adatai kizárólag prezentációs és illusztrációs célokat szolgálnak, és nem feltétlenül tartoznak tényleges kereskedési tevékenységet végző személyekhez (a valós adatok adatvédelmi célból bizalmasan kerülnek kezelésre). Minden, a hirdetésben szereplő kereskedő által kinyilvánított vélemény nem valós kijelentés, hanem egy adott eszköz valós múltbeli teljesítményére és azzal kapcsolatos kereskedési tapasztalatra vonatkozó utalás. Minden megjelenített ügylet valódi múltbeli eseményt ábrázol, de semmilyen formában nem indikáció bármely ügyfél korábbi és/vagy jövőbeni ügyleteire, illetve kereskedésére vonatkozóan.