iFOREX Videoazonosítás

1. Felhasználási Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy jelen iFOREX Videoazonosítás alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) kizárólag az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: eBrókerház Zrt.) által, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól19/2017. (VII.19.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által szabályozott, auditált elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ügyfél-átvilágítás végrehajtását szolgálja, melynek során az

Jelen Alkalmazás igénybevételével – minden további jogcselekmény nélkül – Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél-átvilágítás során készült kép- és hanganyag a Pmt. és a Rendelet által meghatározott célból és ideig, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, az eBrókerház Zrt. által, saját eszközein tárolásra kerüljön. Az eBrókerház Zrt. minden, az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott információt értékpapírtitokként kezel.

Az Alkalmazásban található minden képi és szöveges tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag az eBrókerház Zrt., illetve a szerzői- vagy védjegyoltalom birtokosának előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

2. A szolgáltatás biztonságára vonatkozó tájékoztatás

Az alkalmazás során kérjük, legyen tekintettel az alábbiakra:

- ne használjon nyilvánosan Wi-Fi hálózatot,

- ügyeljen arra, hogy az Alkalmazás használata során elhangzó, illetve látható információk ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására,

- az Alkalmazást saját, megfelelő védelemmel ellátott eszközről indítsa


Befektetési Szolgáltató Zrt.

1054 Budapest,
Szabadság tér 14.

H - P: 9:00 - 18:00
Szo - V: zárva

tel: +361 880 8400 | fax: +361 880 8440
email: support@ebrokerhaz.hu